Vårt team

Vi har lång erfarenhet av att bygga och utveckla fastighetsbolag.

Bengt Kjell

Styrelseordförande och Grundare

Epost: bengt@hagabacken.se

Oscar Lekander

VD och Grundare

Epost: oscar@hagabacken.se

Tel: +46 72 560 78 14

Lars Thagesson

Operativ chef och Grundare

lars@hagabacken.se

+46 70 592 94 70

Erik Salomonsson

Transaktioner och förvaltning

erik@hagabacken.se

+46 72 706 16 86