Om oss

Hagabacken är ett nytt fastighetsbolag, som grundades av Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagesson under 2023.

Bolaget har som ambition att kapitalisera på den nuvarande situationen på den svenska fastighetsmarknaden, som bl a har brist på eget kapital.

Hagabacken verkar som ett opportunistiskt och transaktionsintensivt fastighetsbolag, där investeringar görs i fastigheter med ett positivt kassaflöde baserat på räntenivåer som gäller idag.

Hagabacken strävar efter att erbjuda våra hyresgäster de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet genom att alltid finnas nära till hands med ett personligt, prestigelöst och affärsmässigt bemötande.

Hagabacken har cirka 60 aktieägare, vilka har gjort investeringsåtaganden om cirka 1,5 miljarder kronor. Ägarna tillför eget kapital efterhand som bolaget behöver kapital för förvärv.