Hagabacken har genomfört en kapitalanskaffning om 1,5 miljarder kronor

Hagabacken Fastighets AB (”Hagabacken”) har framgångsrikt avslutat sin kapitalanskaffning med investeringsåtaganden om totalt cirka 1,5 miljarder kronor. Totalt har cirka 60 investerare deltagit, bland större investerare kan nämnas grundarna, Liljedahl Group, TomEnterprise, Jula Holding och ICA Handlarnas Förbund.

Hagabacken etablerades under 2023 av grundarna Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagesson i en turbulent fastighetsmarknad, med ambitionen att dra nytta av volatiliteten på fastighetsmarknaden som vanligtvis är stabil och långsiktigt lönsam. Baserat på erfarenheterna från att ha varit med och grundat bland annat Hemfosa och Nyfosa är avsikten att Hagabacken ska vara ett opportunistiskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Sverige, utan inriktning på ett speciellt segment.

“Det är glädjande att intresset har varit stort och att vi har lyckats genomföra en betydande kapitalanskaffning. Det möjliggör att vi på Hagabacken nu kan fokusera på transaktioner och att generera värde för Hagabackens aktieägare. Det är också väl i linje med vår ambition att agera som en snabb och dynamisk aktör på transaktions-marknaden” säger Oscar Lekander, grundare och VD.

“Vi är mycket tacksamma över att våra investerare, trots nuvarande volatilitet på fastighetsmarknaden, litar på oss och vill investera kapital för att bygga upp ett nytt fastighetsbolag. Vi är fullt engagerade i att uppfylla deras höga förväntningar” säger Bengt Kjell, grundare och arbetande ordförande.

Hagabacken har aktivt deltagit på transaktionsmarknaden sedan sin etablering, och per den 31 mars bestod fastighetsportföljen av 15 fastigheter med ett värde om cirka 400 miljoner kronor. Därefter har avtal träffats om förvärv av tre fastigheter för cirka 200 miljoner kronor. Avsikten är att Hagabacken under 2024 och 2025 skall förvärva fastigheter för sammanlagt cirka 3 miljarder kronor.

SEB har agerat finansiell rådgivare och Roschier samt Skierfe har agerat legal rådgivare till Hagabacken i samband med etablering, kapitalanskaffning och initiala transaktioner.