Hagabacken är ett opportunistiskt och transaktionsdrivet fastighetsbolag med fokus på kassaflöde. Fastighetsporföljen skall bestå av kommersiella fastigheter, utan inriktning på något särskilt segment eller ort.

Hus som behövs

Hagabacken förvärvar, förvaltar och förädlar hus som behövs. Fastigheterna skall ha ett kassaflöde som överstiger samtliga driftskostnader, administration och räntekostnader samt ge en god avkastning på eget kapital.

Uthyrda lokaler skall vara särskilt anpassade eller lämpliga för den verksamhet som hyresgästen bedriver. Hyresnivån skall vara konkurrenskraftig och motsvara eller vara lägre än den marknadshyra som gäller för aktuell fastighetstyp och i den lokala marknad där fastigheten är belägen.

Anskaffningsvärdet för fastigheten, per kvadratmeter, skall understiga vad det skulle kosta att uppföra en motsvarande byggnad.